Skip to Content

sp.a reageert op uitspraken minister-president Rudi Vervoort over een vereenvoudiging van de Brusselse structuren

sp.a is blij dat er aan Franstalige zijde erkend wordt dat er een bestuurs- en organisatieprobleem is in het Brusselse Gewest. sp.a in Brussel trekt hier al langer over aan de alarmbel. De reactie van sp.a Brussel komt er na de uitspraken van Brussels minister-president Rudi Vervoort in Le Soir. Hij hield dit weekend een pleidooi voor minder Brusselse parlementsleden, schepenen en gemeenteraadsleden, voor een fusie van het Brussels Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en voor tweetalige verkiezingslijsten.

Brussels minister Pascal Smet en Brusselse parlementsleden Jef Van Damme, Fouad Ahidar en Hannelore Goeman zijn tevreden dat er een debat op gang wordt getrokken over de bestuurs- en organisatieproblematiek van het Brusselse Gewest. Zij zijn net als minister-president Rudi Vervoort voorstander van het afschaffen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het verminderen van het aantal Brusselse parlementsleden en gemeentelijke mandatarissen, mits garanties voor de Nederlandstaligen in Brussel. Sp.a Brussel is dan ook voorstander van tweetalige kieslijsten.

“sp.a Brussel heeft het thema van stadshervorming en bestuurlijke vereenvoudiging in Brussel al jaren geleden op de agenda gezet”, reageren sp.a politici Smet, Van Damme, Ahidar en Goeman. “We willen dit debat dan ook graag aangaan. Ons veiligheidsbeleid, de mobiliteitsknoop, het te lang aanslepen van grote stadsprojecten en de groeiende armoede tonen aan dat de Brusselaar baat heeft bij een begrijpbare, goed werkende en efficiënte overheid. We zijn dus blij dat de minister-president dit debat heropent.”

Volgens de Brusselse socialisten is het bestuurs- en organisatieprobleem in Brussel evenwel niet te reduceren tot het aantal politici in de hoofdstad alleen. Ze pleiten er ook voor om de structuur van het gewest te herdenken. "Brussel moet één autonoom stadsgewest worden, met samenvallende bevoegdheden van stad en gewest. Zo kan Brussel efficiënt én duidelijk georganiseerd worden, met dezelfde rechten en dezelfde plichten voor iedereen die in de stad woont. Met één stadsvisie, één stadsproject, één OCMW en één politiezone."

Met de zesde staatshervorming en de daarbij gepaard gaande stadshervorming werd het Brussels Gewest al versterkt. Maar in de praktijk ziet sp.a dat in Brussel in tal van dossiers de versnippering nog te groot is. De Brusselse socialisten hopen dat ook de andere Brusselse partijen dit debat zonder taboes willen aangaan. “De Brusselaar wil vooral dat zijn stad efficiënt wordt bestuurd,” zeggen Smet, Van Damme, Ahidar en Goeman. “De structuren die hiervoor zorgen moeten mee-evolueren met de tijd en de met de veranderende werkelijkheid van een groeiende grootstad.”

Fractieleider voor sp.a in het Brussels parlement Jef Van Damme zal minister-president Rudi Vervoort over zijn uitspraken interpelleren in de plenaire vergadering van het Brussels parlement maandagnamiddag. 

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Jan Schaerlaekens Fractiesecretaris, sp.a fractie Brussels Parlement
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Jan Schaerlaekens Fractiesecretaris, sp.a fractie Brussels Parlement
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel