sp.a tevreden met akkoord over principes nieuwe huurwetgeving

Fouad Ahidar van de Brusselse sp.a fractie is tevreden met de eerste principes die richting zullen geven aan de nieuwe Brusselse huurwetgeving, zoals vandaag door de regering goedgekeurd. Het akkoord komt tegemoet aan drie eisen waar de sp.a al jaren voor ijvert. Met name de invoering van een huurwaarborgfonds, een huurgarantiefonds en het creëren van een kader voor het samenhuizen.

De sp.a is al zeer lang vragende partij voor een aanpassing van de huurwetgeving. De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat de gewesten bevoegd werden. De Brusselse woonmarkt bestaat uit 60% huurders. Voor de partij is het vooral belangrijk dat er zowel een huurwaarborgfonds als een huurgarantiefonds komt. Dit moet voor meer vertrouwen zorgen op de huurmarkt en dus een betere werking ervan garanderen. De twee fondsen zullen ervoor zorgen dat meer kwetsbare bevolkingsgroepen toegang krijgen tot betere huurwoningen.

“Vooral voor kwetsbare gezinnen is de toestand op de Brusselse huurmarkt precair. Ze worden systematisch uitgesloten door verhuurders omwille van een vaak onterechte vrees voor wanbetaling. Zo belanden deze gezinnen in de handen van malafide huisjesmelkers, die evenveel of zelf een hogere huur durven aanrekenen voor krotten. Het huurwaarborgfonds en het huurgarantiefonds versterken de positie van kwetsbare gezinnen in de huurmarkt aanzienlijk” aldus Ahidar

Voor de sp.a is het van groot belang dat deze twee maatregelen uiteindelijk ook in de wooncode belanden. De sp.a zal blijven hameren op een daadwerkelijke uitvoering.

Ahidar is ook zeer tevreden met de passage in het akkoord om een kader te creëren rond samenhuizen.

Uit de meest recente (indicatieve) cijfers van het Observatiecentrum van de Huurprijzen uit 2013 blijkt dat 9% van de Brusselse huurwoningen bewoond worden door mensen die samen huren.  Dit cijfer blijkt ook snel te stijgen de afgelopen jaren.

“De beweegreden zijn verschillend, maar vaak doet men het uit financiële en/of sociale overwegingen. Vooral voor jongeren is dit tegenwoordig een belangrijke eerste stap op de woonmarkt. Het wordt bijgevolg hoog tijd dat het beleid deze groeiende realiteit erkend en zich aanpast aan de vele en diverse samenlevingsvormen in deze stad” aldus Ahidar

Contacteer ons
Fouad Ahidar Eerste ondervoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Eerste ondervoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel