Skip to Content

sp.a tevreden over bereidheid Brusselse regering om oplossing te zoeken voor Atelier Groot Eiland

De Molenbeekse vzw Atelier Groot Eiland dreigt haar DAC middelen vanuit Vlaanderen te verliezen, wat een serieuze hypotheek legt op haar werking. In antwoord op een dringende vraag van Brussels parlementslid Elke Roex (sp.a) over deze kwestie in de plenaire vandaag liet Brussels Minister van werk Didier Gosuin weten dat hij het probleem erkent en bereid is een oplossing te zoeken.

De dreigende beslissing van Minister Muyters om de DAC middelen vanuit Vlaanderen stop te zetten zou betekenen dat Atelier Groot Eiland de werking van haar verzendatelier Etiket moet stopzetten. Daarover bestond er maar een akkoord tot december 2015. Intussen hebben de vier betrokken personeelsleden reeds hun vooropzeg gekregen.

Het stopzetten van het verzendatelier zou een groot verlies zijn. Het gaat hier immers niet alleen om de werknemers in kwestie, maar ook een 30-tal doelgroepwerknemers die ze begeleiden. Dit soort project geeft kansen aan mensen die elders moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt: langdurig werklozen, leefloontrekkers, asielzoekers, mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, ex-gedetineerden, ... krijgen hier weer een perspectief. Groot Eiland legt ook zeer sterke cijfers voor naar doorstroom toe.

Daarom is voor sp.a van cruciaal belang dat dergelijke initiatieven op blijvende steun kunnen rekenen vanuit de overheid. Het zijn dit soort lokale, concrete projecten die mensen op weg helpen naar duurzame tewerkstelling. Blijkbaar is de huidige Vlaamse regering (mét CD&V) een andere mening toegedaan, alle mooie woorden van de Brusselse CD&V ten spijt. Brussels parlementslid Elke Roex dringt er daarom bij de Brusselse regering, en meer concreet minister Gosuin, om aan een oplossing te zoeken voor de bedreigde personeelsleden van Atelier Groot Eiland.

Minister Gosuin liet alvast weten dat hij het kabinet van minister Muyters meer informatie heeft gevraagd over de problemen bij de vzw Groot Eiland, voorlopig zonder gevolg. In afwachting benadrukte de minister de zaak verder te willen onderzoeken en te bekijken hoe de Brusselse regering kan tussenkomen om de werking van Groot Eiland te bestendigen.  De voltallige sp.a fractie is dan ook blij met het antwoord van de minister en dringt aan om snel werk te maken van concrete maatregelen om de tewerkstelling van de vier betrokken personeelsleden veilig te stellen.

Contacteer ons
Elke Roex Brussels Parlementslid, fractieleidster RVG, sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex Brussels Parlementslid, fractieleidster RVG, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel