sp.a vraagt meer solidariteit tussen de Brusselse gemeenten

Jef Van Damme en Elke Roex (sp.a): “Laten we solidariteit tussen gemeenten concreet maken door de OCMW regelgeving en uitkeringen te harmoniseren binnen het gewest.”

Naar aanleiding van een analyse van de gemeentefinanciën in de commissie Binnenlandse zaken pleitte Minister – President Rudi Vervoort voor meer samenwerking tussen de Brusselse gemeenten. Jef Van Damme en Elke Roex (sp.a) reageren: “Samenwerking tussen gemeenten is goed om de solidariteit te bevorderen, maar het gewest moet werk maken van een harmonisering van de OCMW regelgeving als ze écht wil bouwen aan een solidaire en rechtvaardige stad. Een persoon in armoede uit Molenbeek verdient evenveel steun als één uit Ukkel”

Er zijn grote verschillen in de financiële slagkracht van de 19 Brusselse gemeenten. Dat moet uiteraard gelinkt worden aan demografische en socio-economische verschillen. Een gemeente als Molenbeek of Sint-Joost-ten Node, met een grote bevolkingsaangroei en hoge concentratie aan mensen in armoede, heeft meer uitgaven en minder inkomsten dan bijvoorbeeld Ukkel of Watermaal-Bosvoorde, waar de bevolking traag aangroeit en die sowieso meer gegoede inwoners tellen. 

Vervoort stelt daarom zelf voor dat, als er geen plaats is in een arme gemeente, rijke gemeenten bijvoorbeeld in de toekomst scholen zullen moeten bijbouwen, ook al neemt de bevolking amper toe. Hij wil rond dit soort dossiers zelfs contracten afsluiten met de gemeenten.

Van Damme en Roex zijn blij dat Vervoort pleit voor méér solidariteit tussen gemeenten maar vinden samenwerking maar een eerste, bescheiden stap: “Als we van Brussel echt een solidaire en rechtvaardige stad willen maken, moet het gewest dringend werk maken van een harmonisering van de  OCMW regelgeving. Het is toch niet meer dan rechtvaardig dat elke Brusselaar dezelfde rechten en uitkeringen heeft, los van waar hij woont? Vandaag hanteren OCMW’s bijvoorbeeld verschillende criteria om in aan aanmerking te komen voor een medische kaart, en moet iemand die verhuist zich telkens opnieuw inschrijven, dat is absurd.”

Ze roepen Minister-President Vervoort dan ook op om dringend werk te maken een geharmoniseerd OCMW-beleid: “Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een arme en rijke gemeente op dezelfde manier worden behandeld. Gelijke rechten voor àlle Brusselaars, daar is het sp.a om te doen,” zo besluiten Van Damme en Roex.

Contactez-nous
Elke Roex sp.a fractieleider Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a fractieleider Brussels Hoofdstedelijk Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex sp.a fractieleider Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a fractieleider Brussels Hoofdstedelijk Parlement, sp.a fractie BHG – RVG
A propos de sp.a Brussel

sp.a Brussel
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel