sp.a vraagt nu snel één hulpnummer tegen radicalisering in Brussel

Fouad Ahidar (sp.a) is blij met het initiatief van de Vlaamse Overheid om de opvoedingslijn open te stellen voor vragen rond radicalisering. Hij wil dat Brussel nu snel volgt.

Fouad Ahidar (sp.a) is al lang vragende partij voor eenzelfde maatregel in Brussel. Minister President Vervoort had dat opgenomen in  zijn achtpuntenplan ter bestrijding van de radicalisering, maar een jaar later is er van deze maatregel nog steeds niets in huis gekomen. Naast het Vlaamse initiatief bestaat er ook al een groen nummer voor leerkrachten in het Franstalig onderwijs, al loopt dat niet helemaal op wieltjes.

“Alle plannen ten spijt, van federaal tot lokaal, ouders en hulpverleners kunnen nog altijd nergens terecht met hun vragen. Die mensen staan alleen. Terwijl er miljoenen worden gepompt in het repressieve verhaal gebeurt er amper iets aan de preventieve kant. Er is echt nood aan een laagdrempelig initiatief waar mensen er ook op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en proportioneel gereageerd wordt,” aldus Ahidar.

Het Brussels parlementslid ziet het groen nummer als een soort loket, met daarachter een heel netwerk van verschillende instanties en overheden: van politie tot sociaal werkers, van scholen tot moskeeën. Naargelang de situatie kijken ze hoe en wie moet ingrijpen. Ahidar vindt dat de Brusselse regering haar plannen moet uitvoeren, liefst in samenwerking met de initiatieven van de andere overheden:

“Waarom gaat dit zo traag? Hoe is het mogelijk dat we meteen na het aantreden van de regering een groen nummer hadden voor dierenleed, maar voor de problematiek die al het hele jaar alles domineert gaat dat blijkbaar niet?”

Contacteer ons
Fouad Ahidar Eerste ondervoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Eerste ondervoorzitter Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel