sp.a wil centrale databank voor terreurbestrijding

sp.a is verbaasd over het wetsvoorstel van de N-VA dat Brusselse OCMW’s moet dwingen om info over Syriëstrijders door te spelen. Dit is pure profileringsdrang volgens Fouad Ahidar (sp.a). De minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, slaagt er zelf niet in om een goede informatiedoorstroming te krijgen. De sp.a pleit voor de invoering van een centrale databank

Fouad Ahidar (sp.a) gaat uiteraard akkoord dat OCMW’s de nodige informatie moeten doorspelen aan het gerecht en de veiligheidsdiensten. Maar dat kan zonder veel tamtam ook geregeld worden. Wat vandaag belangrijker is, is wat er met die informatie gebeurt. Daar loopt er volgens Ahidar nog heel wat fout.

“Er gebeurt veel te weinig met de ingewonnen informatie. Ik ken genoeg verhalen uit eerste hand van leerkrachten en zelfs familieleden die nergens gehoor vonden, waar niets gedaan werd met de aangeleverde informatie. Vandaag hoor ik zelf in de media dat de politie een tip had gekregen over de aanslagen in Parijs”, aldus Ahidar.

Volgens Ahidar ligt het probleem niet zozeer bij de OCMW’s: "Het is al te gemakkelijk om de schuld bij de OCMW’s te leggen. De N-VA vergist zich nog maar eens van vijand. Dat men zich eens concentreert op belangrijkere zaken. De sp.a pleit al van in het begin voor een centrale en dynamische databank die door alle veiligheidsdiensten raadpleegbaar is. Het wordt hoog tijd dat men daar werk van maakt“ aldus Ahidar (sp.a)

Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel