sp.a wil meer transparantie over erfbelastingen

Jef Van Damme (sp.a): “Men moet dit uit de schaduw halen, in kaart brengen, en ervoor zorgen dat grote vermogens eerlijk gaan bijdragen”

Vandaag werd in het Brussels Parlement een ordonnantie goedgekeurd die de tarieven verlaagt van de schenkings- en successierechten aan goede doelen. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) steunde het voorstel, maar maakte van de situatie gebruik om een amendement in te dienen die de transparantie rond het geheel van erfbelastingen moet verhogen. Dat is vandaag een ondoorzichtelijk kluwen. Door het amendement moet de Brusselse regering voortaan een jaarlijks rapport opstellen over de samenstelling en de evolutie van de erfbelastingen.

Rutger Breghman zei het deze week in Davos in een video die viraal is gegaan: “taxes, taxes, taxes”. Volgens de historicus spreekt bijna niemand over de echte problematiek: belastingontwijking door de rijken. Hij legt daarmee de vinger op de wonde, zo ook voor de erfbelasting. Ondanks de toenemende ongelijkheid bestaan er vandaag overal sterke politieke tendensen om de schenkings- en erfbelastingen te verlagen. Zo werden de algemene tarieven in Vlaanderen vorig jaar verlaagd en werd de hoogste belastingschijf er zelf geschrapt.

Ook in Brussel bestaat er veel politieke druk om de tarieven te verlagen. Verschillende partijen hebben daartoe voorstellen ingediend. Het voorstel van ordonnantie dat vandaag gestemd werd is daar één van. De sp.a steunde het voorstel, maar wil naar een globale en coherente aanpak voor verdere hervormingen aan het erfbelastingstelsel. Dat moet gebeuren op basis van objectieve cijfers, onder meer over wie wat betaalt. Die zijn er vandaag niet. Het amendement moet daar verandering in brengen.

De erfbelasting is door de vele achterpoortjes en uitzonderingen erg ongelijk verdeeld over de bevolking. Wie zich een goed fiscaal adviseur kan veroorloven ontsnapt vandaag in grote mate aan de belasting. Dat is niet eerlijk voor mensen die wel bijdragen. Dat moet maar eens blootgelegd worden.” aldus Van Damme.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel