Stages bij Brusselse werkgevers succesvol

Stages bij Brusselse werkgevers succesvol

Dit blijkt uit het antwoord op een vraag van Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a)

Sinds 2014 organiseert Actiris inschakelingsstages bij werkgevers. Bedoeling is dat laag- of middengeschoolde jongeren een stage kunnen lopen. Zowel private als publieke werkgevers maken goed gebruik van de maatregel. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) opvroeg.

In het kader van de Jongerengarantie kan Actiris aan laag- of middengeschoolde jongeren een stageplaats aanbieden. Voorwaarde is wel dat de jongere al zes maanden geen werk heeft. De werkgever krijgt dan gunstige voorwaarden. In 2017 hebben 1229 jongeren stagegelopen. Meer dan de helft daarvan vond plaats bij bedrijven (57%), de rest bij de non-profit (15%) en de overheid (28%).

Net Brussel en Proximus zijn de grootste afnemers met respectievelijk 83 en 45 stagiair(e)s. Het overgrote deel (77%) van de 462 participerende werkgevers beperkt het aantal stagiairs wel tot een of twee jaar. In de privésector blijkt vooral de handel en de horeca geïnteresseerd, goed voor meer dan de helft (56%) van de stages.

Om in aanmerking te komen mogen jongeren maximaal over een diploma hoger middelbaar onderwijs beschikken. Iets meer dan de helft beschikt over diploma hoger secundair onderwijs, terwijl 45 % van de jongeren hoogstens een getuigenschrift lager secundair onderwijs behaalde. Bedoeling van de stages is om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te verhogen.

“Dat is nodig, we moeten daarin eerlijk durven zijn. Veel van onze Brusselse jongeren zitten niet in de meest bevoordeelde positie. Ze moeten concurreren met pendelaars die vaak beter gekwalificeerd zijn en een betere talenkennis hebben. Bovendien is discriminatie nog steeds een alledaagse realiteit. Onze jongeren hebben dus nood aan kansen. Kansen om zich te bewijzen. Maar ook voor de werkgevers is dit een kans: ze  leren onze jongeren beter kennen dankzij de stages,” aldus Hannelore Goeman.

Uit verschillende analyses van het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding (BOWO) blijkt dat 64% van de jongeren binnen de 12 maanden na het einde van hun stage werk vinden, tegenover 45% van de werkzoekenden in de controlegroep.

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel