‘The return of the milk snatcher’

Molenbeekse sp.a hekelt de sociale kaalslag in het OCMW

De Molenbeekse OCMW-begroting voor 2018, die vanavond wordt gestemd in de gemeenteraad, voorziet harde besparingen op de kap van de meest kwetsbare Molenbekenaren. Zo voorziet het rechtse gemeentebestuur besparingen op melk voor jonge kinderen, op de tussenkomst in de drinkwaterfactuur, op steun voor kwetsbare studenten, … ‘Onaanvaardbaar’ vindt de Molenbeekse sp.a. 

De gemeente Molenbeek staat er financieel niet goed voor sinds de coalitie van MR-Vld-cdH-Ecolo-Groen er bestuurt. Nog erger is dat ze bespaart bij de zwaktsten in onze samenleving en met name bij het OCMW.

De gemeente bespaart 1,6 miljoen euro op haar bijdrage aan het OCMW,” aldus Tania Dekens, OCMW-bureaulid voor sp.a in Molenbeek. “Bovendien voorziet men bewust te weinig geld om de leeflonen in 2018 te kunnen betalen, zodat we ook in 2018 bijkomend zullen moeten besparen. Men voorziet ook niet voldoende extra personeel: 24% van de aanvragen voor sociale hulp worden pas na 1 maand behandeld."

De Molenbeekse socialisten zijn ook bijzonder boos over de manier waarop de Molenbeekse meerderheid bespaart. De besparingen treffen vooral gezinnen in moeilijkheden. Zo voorziet de meerderheid minder geld voor melk voor jonge moeders, voor de ondersteuning van gezinnen die hun drinkwaterfactuur niet kunnen betalen, voor de ondersteuning van arme studenten en voor de omkadering van leefloners.

In de jaren ’70 bespaarde Margaret Thatcher op melk voor jonge kinderen in Engeland, we zien nu dat dit gemeentebestuur in Molenbeek hetzelfde doet,” aldus Dekens. “We hebben in Molenbeek 2 groene schepenen, Annalissa Gadaleta van Groen en Sarah Turine van Ecolo, die recent elk een boekje schreven over de sociale problemen in Molenbeek en hoe erg deze zijn. Ik begrijp dan ook absoluut niet hoe zij een dergelijk asociaal besparingsbeleid dat de armoede nog zal vergroten kunnen steunen.” 

Contacteer ons
Tania Dekens ocmw raadslid & gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a Molenbeek
Tania Dekens ocmw raadslid & gemeenteraadslid Molenbeek, sp.a Molenbeek
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel