Skip to Content
Tweetaligheid gemeentediensten laat te wensen over

Tweetaligheid gemeentediensten laat te wensen over

Dat blijkt uit een enquête, gelanceerd door Brussels Parlementslid Jef Van Damme (sp.a)

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft sp.a Brussel gepeild naar de tevredenheid over dienst bevolking van de 19 Brusselse gemeenten.  Er zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid, de prijs van de documenten, het algemeen comfort, de wachttijden en de ontvangst in het gemeentehuis. De enquête is de opvolger van de enquête metr-o-net over de netheid in de Brusselse metro. 

Sp.a Brussel heeft eerst zelf een steekproef gehouden in de 19 gemeenten. Daarna is er ook een on-line enquête gelanceerd. In totaal hebben708 mensen de enquête ingevuld: vooral mensen uit Brussel Stad (64 ingevulde enquêtes) en St-Jans-Molenbeek (58), gevolgd door Anderlecht en Koekelberg (beide 41).  

Over het algemeen zijn de mensen vrij positief over de dienst bevolking van hun gemeente: de dienst is gemakkelijk bereikbaar en de ambtenaren zijn vriendelijk.

Toch zijn er pijnpunten:
 

1. Tweetaligheid van de dienst

De meeste Nederlandstaligen vinden dat de tweetaligheid van de dienst te wensen overlaat. Met een gemiddelde van 3,1/5 lijkt dit mee te vallen (zie bijhorend document met cijfers). Maar in vergelijking met de andere gemiddelden, is dit niet goed. Alleen de prijs van de documenten doet het nog slechter met een gemiddelde van 2,9/5. Uit de vele commentaren in de online enquête, blijkt dat je als Nederlandstalige nog altijd niet in je eigen taal wordt geholpen:

  • Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal door alle werknemers van de gemeentediensten moet echt een minimale vereiste blijven.
  • Tweetaligheid is en blijft een probleem in de gemeente.
  • Mensen die werken voor de dienst bevolking MOETEN gewoon tweetalig zijn en niet alleen Franstalig.

Jef Van Damme: "Ik vind het ongehoord dat je als Nederlandstalige niet automatisch in het Nederlands wordt aangesproken. Dit is een basisrecht. Eigenlijk is het erg dat we sowieso de vraag moeten stellen in een enquête. Het zou een evidentie moeten zijn."

2.    Openingsuren

Daarnaast vinden de mensen de openingsuren ontoereikend.

Jef Van Damme: "De openingsuren moeten opnieuw bekeken worden. In de enquête hebben we gepeild naar de wachttijd. Die scoort vrij goed: 3,4/5."

Maar cijfers zeggen niet alles. Uit de commentaren van de mensen blijkt duidelijk dat ze meer avonduren willen. Daarnaast vraagt een aantal mensen zich terecht af waarom er niet meer online gewerkt wordt:

  • Betere openingsuren voor de fulltime werkende burger.
  • 2x per week langere openingstijden is welkom
  • Meer avonduren zou voor een wereldstad wel mogen
  • Meer online dienstverlening

Jef Van Damme: ‘‘Sp.a wil niet dat de gemeentediensten meer open zijn, wel dat ze op andere uren open zijn. Het zou goed zijn dat de dienst buiten de werkuren open is: dus ’s avonds laat en ’s morgens vroeg. Ik vind dat er zeker twee keer per week een avonddienst moet zijn, waarvan één avond tot 20:00 uur. Nu is maar één gemeente open tot 19:45 uur. De meesten zijn één avond per week open tot 19:00 uur".

3.    Prijs van de documenten

Verder zijn mensen absoluut niet tevreden over de prijs van de documenten (gemiddelde score: 2,9/5), zowel in de zogenaamde rijkere gemeenten als in de armere gemeenten.

Jef Van Damme: "Daarom stellen we voor om de documenten goedkoper te maken. Basisdocumenten zoals een bewijs van goed gedrag en zeden of een geboorte-uittreksel moeten gratis zijn. Betalende documenten, zoals een paspoort moeten overal evenveel kosten."

De commentaren spreken voor zich:

  • De prijs van alle documenten is overdreven en de prijsverschillen voor eID of paspoort verschilt dermate van gemeente tot gemeente: schandalig!
  • Ik vind de meeste documenten schandalig duur .

In bijlage vindt u een aantal resultaten van de enquête.

 

De online enquête kan nog altijd via  deze link worden ingevuld, daar ziet u ook de resultaten per gemeente. 

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel