Vaccinatiebeleid in Brussel wordt gecoördineerd

Resolutie van Hannelore Goeman (sp.a) hierover werd goedgekeurd in het Brussels Parlement

De Commissie Gezondheid van het Brusselse Parlement keurde vandaag unaniem een resolutie van Hannelore Goeman (sp.a) goed waarbij gevraagd wordt om het vaccinatiebeleid in Brussel te coördineren. Momenteel zijn zowel de Vlaamse als Franstalige Gemeenschap bevoegd voor het vaccinatiebeleid in Brussel. Hierdoor bestaan er twee vaccinatiedatabanken naast elkaar, waardoor dokters en de overheid geen zicht hebben op wie voor wat gevaccineerd is. Hierin komt verandering.

Hannelore Goeman: “Het is heel belangrijk dat alle Brusselaars correct gevaccineerd zijn. Gevaarlijke en zeer besmettelijke ziektes hebben we door vaccinaties onder controle gekregen en hierdoor de kindersterfte sterk kunnen terugdringen. Zeker nu meer en meer fake news ervoor zorgt dat sommige mensen vaccinaties in vraag stellen, moeten we een goed gecoördineerd beleid hebben om de vaccinatiegraad hoog te houden en epidemies van besmettelijke ziekten te voorkomen.”

Een gecoördineerd beleid veronderstelt minimaal dat de alle artsen toegang hebben tot beide databanken en dat de gegevens uit beide databanken beschikbaar zijn om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. Nederlandstalige artsen en Kind en Gezin gebruiken nu één databank, Franstalige artsen en ONE gebruiken een andere. Elkaars databank raadplegen kan nu niet.

Hannelore Goeman: “Brusselaars gaan afhankelijk van de nood naar verschillende artsen. Als een vaccinatie nodig is, moet de arts kunnen nagaan of de vaccinatie al dan niet is gebeurd. Taal is hier van geen belang. Zonder coördinatie lopen we het risico dat Brusselse kindjes tussen de mazen van het net vallen en niet gevaccineerd zijn. Bovendien blijft sensibilisering nodig, dit verloopt het efficiënts op basis van concrete cijfers. Ook daarvoor is een uitwisseling van gegevens noodzakelijk.”

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel