Veel overtredingen, amper boetes bij de afvalcontracten

“Dit controle systeem lijkt geïnspireerd te zijn op het gezelschapsspel zeeslag” aldus Van Damme

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Jef Van Damme (sp.a) blijken de controles op de afvalophaalcontracten zeer omslachtig en weinig effectief. Collega parlementslid Elke Roex (sp.a) wil een wetsvoorstel indienen waarbij ondernemingen en zelfstandigen een label moeten uithangen zodat voortaan een simpele visuele controle volstaat. 

Kafka
Bedrijven zijn verplicht een contract af te sluiten voor het ophalen van hun afval afkomstig van hun activiteiten. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere gratis afvalophaling. Het contract moet afgesloten worden bij het Agentschap Net Brussel of bij een privébedrijf. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de controle ervan.

Maar dat gebeurt op een weinig efficiënte manier volgens Van Damme: “Leefmilieu Brussel werkt blind. Zij weten niet welke bedrijven een contract hebben. Er zijn ook maar drie inspecteurs. Die schrijven lukraak bedrijven aan en kunnen pas na een heen-en-weer spel overgaan tot een controle ter plaatse. Dat is Kafkaiaans, het lijkt wel of men de inspiratie heeft gehaald bij het gezelschapsspel zeeslag” aldus Van Damme

De resultaten zijn ernaar. Volgens de minister heeft maar 61% van de gecontroleerde bedrijven een contract en zelf die lijken niet helemaal op orde. De afgelopen drie jaar zijn er in totaal 2023 bedrijven aangeschreven; Er volgde er 1919 waarschuwingen en ingebrekestellingen. Toch werden er in totaal maar twee boetes uitgeschreven. Onbegrijpelijk vindt Van Damme: “Brussel telt bijna 95.000 ondernemingen. Toch controleert men er maar een 700 per jaar waarvan een groot deel dus geen contract blijkt te hebben. Met andere woorden, het Gewest loopt hier enorm veel inkomsten mis. Volgens het Rekenhof komt men elk jaar de helft tekort van de geraamde 46 mlj euro die men hier aan zou moeten verdienen” aldus Van Damme

Label
Om hier iets aan te doen Elke Roex (sp.a) een wetsvoorstel in die de manier van controleren wijzigt. Roex wil dat de Brusselse overheid labels uitreikt die de bedrijven en zelfstandigen moeten afficheren op een zichtbare plaats. Zo weet de overheid wie er een afvalophaalcontract heeft en kunnen ook de ophaaldiensten en controleurs te plaatse vaststellen of een bedrijf of handelaar al dan niet over een contract beschikt.

“Het is een beetje zoals het systeem met die stickers van het Voedselagentschap. Dat werkt ook heel goed. Bedrijven zullen hun plichten inzake afvalverwerking niet meer kunnen ontlopen. Zo kan afvalophaling ordentelijk verlopen en wordt commercieel sluikstorten tegengegaan” aldus Elke Roex

Contacteer ons
Elke Roex Brussels parlementslid en Anderlechts schepen van netheid, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex Brussels parlementslid en Anderlechts schepen van netheid, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel