Veel racisme op de Brusselse werkvloer

1 op 5 werknemers slachtoffer van discriminatie

Fouad Ahidar (sp.a) is blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het racisme op de Brusselse werkvloer. Voor hem moet de erkenning van het probleem leiden tot een sterk politiek signaal en concrete maatregelen. Er moeten gespecialiseerde controle-instellingen komen en specifieke campagnes. Een digitale campagne, zoals bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets voorstelt, is niet genoeg, maar het gaat de goede richting uit. 

De digitale campagne komt er naar aanleiding van een onderzoek van de socialistische, de christelijke en de liberale vakbond. In het kader van de campagne ‘Racism Game over’ hadden ze hun afgevaardigden bevraagd over racisme op de werkvloer.  De cijfers zijn onthutsend. 20 procent van de werknemers is ooit het slachtoffer geweest van discriminatie. 34 procent kreeg de job van zijn leven niet of liep een promotie mis op basis van zijn geloof, zijn origine of zijn huidskleur. 

Fouad Ahidar: “Niet alleen mensen van vreemde origine, ook mensen met een handicap, ouderen en vrouwen hebben nog altijd last van racisme. Vooral bij aanwerving en promoties is er nog veel racisme. Werk is de belangrijkste bron van inkomsten. Het kan dus niet dat je een deel van de bevolking uitsluit alleen maar omdat hij een ander geloof heeft of in een ander land geboren is”.

Ahidar is blij met het initiatief om een digitale campagne te lanceren. Hij zal de staatssecretaris hierover ondervragen. Fouad Ahidar: “Ik vraag mij alleen af welke concrete resultaten men verwacht van zo’n campagne. Volgen er nog campagnes en wanneer?”.

Ahidar wil ook weten of er overleg is met de interimsector. Die is al langer bezig met zelfregulering. Hij wil weten of er cijfers bekend zijn over discriminatie. Heeft de sector zelf analyse gemaakt? Hij wil ook graag weten of mevrouw Debaets overleg plant met haar collega-minister van tewerkstelling Didier Gosuin om discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt te bestrijden.

De cijfers staan er, zwart op wit. Het wordt hoogtijd dat er iets gebeurt”, besluit Fouad Ahidar

Contacteer ons
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Fouad Ahidar Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel