Verplichting fietshelm ‘une fausse bonne idée’

Jef Van Damme (sp.a): “De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid bij zwakke weggebruikers leggen, is de omgekeerde wereld.”

De partij DéFI legt vandaag in het Brussels Parlement een voorstel neer om jonge fietsers te verplichten een helm te dragen. Jef Van Damme (sp.a) vindt dit voorstel een slecht idee: “We moeten drempels om te fietsen in Brussel wegnemen, in plaats van er bij te leggen”.

Het voorstel van resolutie van DéFI-parlementslid Marc Loewenstein wil de fietshelmplicht invoeren voor kinderen en jongeren tot en met 14 jaar. Brussels fractieleider voor sp.a Jef Van Damme vindt dat een verkeerd signaal:

In sommige gevallen kan een fietshelm nuttig zijn,” aldus Van Damme. “Maar kinderen en jongeren verplichten een fietshelm te dragen is een fout signaal. Het zal de drempel om te fietsen in Brussel nog vergroten, terwijl we het omgekeerde nodig hebben. Om die reden zijn ook de fietsverenigingen tegen.

Van Damme is wel voor de promotie van de fietshelm. Voor wie zich onveilig voelt in het verkeer of niet veel fietservaring heeft, kan een fietshelm een goede oplossing zijn. Maar er is meer nodig om de verkeersveiligheid te verhogen. Van Damme:

Een betere verkeersveiligheid voor fietsers vergt andere maatregelen: op hoofdassen moeten er afgescheiden beveiligde fietspaden komen, zoals binnenkort  langs de Kleine Ring of de Franklin Roosevelt en Generaal Jacqueslaan. En verder moeten de verkeersregels worden gerespecteerd, zoals snelheidsbeperkingen, rijden onder invloed, de voorrangsregels, het verbod op dubbel parkeren, etc. Daar loopt het nog al eens fout in Brussel. De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid bij zwakke weggebruikers leggen, is de omgekeerde wereld.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel