‘VGC blijft investeren in onderwijs, kinderopvang en samenleven in Brussel’

sp.a steunt de VGC begroting 2019

Vandaag wordt in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de laatste begroting van deze legislatuur gestemd. De sp.a fractie is blij met de bijkomende investeringen in Nederlandstalige scholen, in plaatsen voor kinderopvang, en  in gemeenschapscentra.

Sp.a fractieleider in de RVG Hannelore Goeman wijst op de enorme stappen die zijn gezet in het aantal plaatsen kinderopvang, op scholen en de vernieuwing van de gemeenschapscentra.

Het nederlandstalig aanbod in Brussel is enorm toegenomen tijdens deze legislatuur: in de kinderopvang gaat het om bijna 1000 extra plaatsen,  in het basisonderwijs 6210 extra plaatsen en in het secundair onderwijs 4541. Bovendien is meer dan een derde van de gemeenschapscentra vernieuwd of grondig gerenoveerd.

Bovendien is ook voorzien dat het aanbod laagdrempelig blijft en toegankelijk is voor iedereen.

“De prijs die de ouders betalen voor die nieuwe kinderopvang is gebaseerd op hun inkomen, de paspartoe wordt uitgebreid naar de sportactiviteiten. Bovendien kunnen sportorganisaties vanaf nu ook sociale werkers aanwerven om sociale begeleiding in de sportclubs te doen. Hierdoor blijft het aanbod er voor alle Brusselaars”

Goeman is ook blij dat de VGC blijft investeren in haar personeel zodat noodzakelijke vervangingen of aanwervingen sneller kunnen plaatsvinden. Het parelementslid vraag wel op korte termijn een engagement om een oplossing te zoeken voor de laagste pensioenen van VGC cpersoneleesleden die lante tijd in nepstatuten werkten.

Contacteer ons
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel