Skip to Content

‘VGC blijft investeren in zorg, onderwijs en samenleven in Brussel’

Sp.a steunt de VGC begroting 2018

Vandaag wordt in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de begroting voor 2018 gestemd. De sp.a fractie is blij met de bijkomende investeringen in zorg, in plaatsen voorkinderopvang, in Nederlandstalige scholen en in gemeenschapscentra. 

Sp.a fractieleider in de RVG Hannelore Goeman wijst op het grote contrast tussen de VGC begroting, die bijkomende middelen voorziet voor onderwijs  en sociale bescherming en de Vlaamse en de federale begrotingen, waar de rechtse regeringen steeds zwaarder hakt in de sociale zekerheid en de openbare dienstverlening.

“Het stoot me tegen de borst dat Vlaamse en federale ministers glunderend voor de camera’s een cheque uitschrijven voor liefdadigheid, en als de camera’s niet meer draaien beslissingen nemen die de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de toekomst van ons onderwijs in het gedrang brengen,” aldus Goeman. “Ik ben blij dat de VGC in Brussel andere keuzes maakt.”

Goeman wijst op het geld voor nieuwe scholen, voor bijkomende plaatsen in kinderopvang en voor de renovatie van gemeenschapscentra. Ze is ook blij met de bijkomende middelen voor personeel. Ze wil dat dit geld wordt gebruikt om open gevallen plaatsen snel in te vullen, bijvoorbeeld in de gemeenschapscentra.

“Goed functionerende gemeenschapscentra, zijn het uithangbord van de VGC naar de Brusselaar. Wij blijven erover waken dat de personeelsleden van de VGC hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen.”

Contacteer ons
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel