Skip to Content

Vlaanderen, vergeet de kinderen in Brussel niet

De Vlaamse Regering heeft dit weekend het concept voor een nieuw kinderbijslagsysteem goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 in voege zal treden.  Deze hervormingen dreigen verregaande gevolgen te hebben voor de kinderen in Brussel die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan. Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a): "Door de koppeling van toeslagen aan de kinderbijslag, lijken Brusselse kinderen en jongeren uit de boot te vallen. Ik hoop dat de Vlaamse regering compensaties voorziet voor Brusselse kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan.”

De Brusselse gezinnen die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen, riskeren nogal wat negatieve  gevolgen te ondervinden van deze Vlaamse hervorming van de kinderbijslag.  De hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen voorziet namelijk de koppeling van alle soorten schooltoelagen aan de kinderbijslag. Zowel de kleutertoeslag als de selectieve participatietoeslagen voor  lagere en secundaire schoolkinderen (de huidige studiebeurzen) lijken zo te worden voorbehouden aan Vlaamse kinderen.
 
Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a): “Dit maakt mij echt bezorgd: wat zal er gebeuren met de Brusselse kinderen in het Nederlandstalig onderwijs? Want het Vlaams kinderbijslagsysteem dat voorzien wordt, zal enkel van toepassing zijn voor kinderen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Brusselse kinderen en jongeren zullen in de toekomst onder een Brussels kinderbijslagsysteem vallen, onder de bevoegdheid van de GGC. Wil dit dan zeggen dat de Brusselse kinderen in het Nederlandstalig onderwijs geen schooltoelage meer kunnen krijgen? In een stad waar 1 op de drie kinderen opgroeit in armoede zou dit een enorme nalatigheid zijn.  Op die manier laat Vlaanderen Brussel echt los en brengt ze de toekomst van onze Brusselse kinderen in gevaar. Voor sp.a moeten alle kinderen in het Nederlandstalig onderwijs die recht hebben op een schooltoelage, deze zonder uitzondering kunnen ontvangen. Ik zal dan ook het bevoegde Brusselse collegelid Guy Vanhengel interpelleren over de stappen die hij zal zetten om er voor te zorgen dat onze Brusselse kinderen niet uitgesloten worden van de schooltoelagen. Wat mij betreft moet de Vlaamse regering er in ieder geval voor zorgen dat Brusselse kinderen en jongeren die naar school gaan in het Nederlandstalig onderwijs recht hebben op dezelfde toeslagen als kinderen in Vlaanderen.”

Contacteer ons
Hannelore Goeman Fractieleidster RVG, sp.a Brussel,sp.a Brussel
Hannelore Goeman Fractieleidster RVG, sp.a Brussel,sp.a Brussel
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel