'We moeten Brussel versneld ont-dieselen'

Jef Van Damme (sp.a) pleit voor maatregelen om diesels uit de stad te weren en de luchtkwaliteit te verbeteren

De luchtkwaliteit in Brussel is niet goed. Dat bleek nog maar eens uit twee recente onderzoeken. Greenpeace onderzocht de luchtkwaliteit nabij en in scholen. De resultaten zijn zorgwekkend. Het VRT programma Pano stelde vast dat stadkinderen meer roet in de urine hebben dan kinderen van buiten de stad. Dieselwagens zijn een belangrijke oorzaak van deze elende. Jef Van Damme wil dat Brussel bijkomende maatregelen neemt om diesels uit de stad te weren.

De Brusselse Regering nam en plant al een aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals de invoering van een lage-emissiezone, het vervangen van dieselbussen door elektrische en hybridebussen, bijkomende investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, enz. Er is ook een vergroening van de verkeersfiscaliteit gepland, maar deze sleept aan.

Jef Van Damme (sp.a) wil echter nog verder gaan:

De cijfers over onze luchtkwaliteit zijn echt alarmerend. Ouders zijn ongerust, schoolkinderen trekken de straat op. We moeten ingrijpen. Steeds meer Europese steden willen vervuilende dieselwagens weren uit hun stadscentrum, het Duitse Grondwettelijk Hof laat dit nu ook expliciet toe. Ik wil dat er bijkomende maatregelen komen om dieselwagens uit Brussel te weren.

Concreet denkt Van Damme aan 3 maatregelen die op korte en middellange termijn soelaas kunnen bieden:

  1. Een versnelde invoering van de lage-emissiezone voor dieselwagens. Elk jaar moet deze met een euronorm trap worden verhoogd, zodat tegen 2022 enkel nog voertuigen volgens de huidige euronorm (EURO VI) Brussel mogen binnenrijden.
  2. De diesel in de ban in de nieuwe autofiscaliteit. Er moet een sterke verhoging en minstens een verdubbeling van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor dieselwagens komen, ten voordele van een fiscale stimulus voor elektrische voertuigen. Op die manier kunnen we de trend, die we ook zien in andere regio’s, ook in Brussel doorvoeren waarbij automobilisten dieselwagens laten staan ten voordele van schonere alternatieven.
  3. Geen vuile voertuigen meer op de baan. Slecht afgestelde motoren kunnen zorgen voor een heel hoge uitstoot van NOx en fijn stof. In Brussel rijden te veel auto’s rond die niet voldoen aan de technische normen omdat ze niet werden gekeurd. In 2008 reden er naar schatting 25.000 voertuigen rond in Brussel zonder geldig keuringsbewijs. Door het gebruik van de intelligente camera’s die de Lage Emmissiezone moet handhaven en door de kruising van de databanken, worden voertuigen die geen geldig keuringsbewijs hebben opgespoord, beboet en van de weg gehaald.

Van Damme wil in het Brussels Parlement de discussie aangaan over bijkomende maatregelen om Brussel te ontdieselen:

Minister Vanhengel heeft een taskforce aangeduid om een vergroening van de BIV te bestuderen en deze zou op korte termijn met voorstellen moeten komen. Ik denk dat dit een goed moment is om binnen de regering en in het Parlement te kijken hoe we concrete maatregelen kunnen uitwerken om Brussel op middellange termijn te ontdieselen. De problematiek is echt dringend.

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel