Weg met de wegwerpzakjes in Brussel

sp.a is heel tevreden met het voornemen van Céline Fremault om een verbod in te voeren op het gebruik van plastic wegwerpzakjes. De minister heeft daarover met alle stakeholders samengezeten. Ook in de commissie Leefmilieu was er over de politieke families heen een grote consensus voor een verbod.

sp.a pleit al langer voor een algemene invoering van deze maatregel in het Brussels Gewest. Het zou daarmee het voorbeeld volgen van verschillende landen zoals Italië en Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook Rwanda. Ook de Europese Unie heeft recent een nieuwe richtlijn aangenomen die het gebruik van plastic zakjes drastisch moet terugdringen. Jef Van Damme (sp.a) wil dat het verbod snel ingevoerd wordt:

“Die zakjes worden gemiddeld maar voor 20 minuten gebruikt, om vervolgens honderden jaren nodig te hebben voor ze volledig zijn afgebroken. Dat is waanzin. Niet voor niets noemde het Indiaans Hooggerechtshof in 2012 het plastic zakje een grotere bedreiging voor het land dan atoomwapen. Dit verbod komt geen minuut te vroeg.” aldus Jef Van Damme

In Brussel zijn er onder impuls van sp.a al enkele gelijkaardige, plaatselijke initiatieven ondernomen. Zo is Anderlechts Schepen van Netheid, Elke Roex (sp.a), erin geslaagd om in samenwerking met Abattoir de markt geleidelijk volledig plastic vrij te maken. Ook haar collega uit Sint Gillis, Willems Stevens (sp.a), wist hetzelfde te realiseren voor de markt op het Van Meenenplein.

“Als het lukt voor Abattoir zie ik niet in waarom het niet over het hele gewest kan. Ik nodig Céline Fremault daarbij graag uit om van onze ervaringen te leren. Wij hebben samen met Abattoir heel wat know how opgebouwd over hoe je zoiets kan realiseren in samenspraak met handelaars en clienten” aldus Elke Roex.

Contacteer ons
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme fractieleider Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Elke Roex Brussels parlementslid, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Vandamme fractieleider Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel