Weinig aanvragen crisiskredieten voor Brussels handel

Meteen na de aanslagen van 22 maart 2016 besliste de Brusselse regering om enkele crisismaatregelen te nemen ter ondersteuning van de handelaars en de horeca die in moeilijkheden waren gekomen. Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) vroeg daarover informatie op bij bevoegd minister Didier Gosuin.

Door de gevolgen van de aanslagen en de lockdown raakten verschillenden zelfstandigen en KMO’s in moeilijkheden. De meeste van hen, kleinere bedrijven met beperkte reserves, hadden vooral nood aan een overbruggingskrediet om deze moeilijke periode door te komen. De regering voorzag in twee maatregelen: enerzijds advies en begeleiding van de bedrijven in nood en anderzijds het ter beschikking stellen van crisiskredieten en waarborgen.

Eind augustus, vijf maanden na de aanslag, hebben 217 ondernemingen contact opgenomen met de ‘cel voor economische heropleving’ en werden er 137 aanvragen tot begeleiding geregistreerd. De meeste daarvan zijn momenteel nog in behandeling.

Het grootste deel van de aanvragen gebeurde door bedrijven met minder dan zes werknemers (76%) en zelfstandigen (23%). Per sector blijkt vooral de handel (42%), de horeca (26%) en de hotelsector (10%) vragende partij voor de maatregel

Wat betreft crisiskredieten hebben 147 ondernemingen een aanvraag ingediend. Tot nu toe kregen 33 bedrijven (of 22%) een krediet toegewezen. Het gaat hoofdzakelijk om horecazaken (55%). In totaal gaat het daarbij om 2,1 miljoen euro aan leningen en 1,4 miljoen euro aan toegekende waarborgen.

Hannelore Goeman (sp.a) is tevreden met de snelheid waarmee de batterij aan steunmaatregelen in stelling werd gebracht, maar stelt zich vragen bij het kleine aantal aanvragen:

“Elke onderneming die gered wordt, zijn jobs die behouden blijven, is iemands levenswerk  dat overeind blijft. In tijden van crisis moet een overheid haar bevolking meer dan ooit bijstaan. De regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen, maar de reactie erop blijft voorlopig beperkt. Gezien de vele doemscenario’s en de regen aan faillissementen die ons werden voorspeld, lijkt het vreemd dat er zo weinig aanvragen zijn ingediend. Hebben de bedrijven zich dan sneller herpakt? Of waren de bedrijven onvoldoende op de hoogte van deze maatregelen? Was de drempel te hoog? Ik zal de minister hierover ondervragen”.

Contacteer ons
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Hannelore Goeman Brussels volksvertegenwoordiger sp.a , sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel