Zich inschrijven voor een middelbare school zal in de toekomst transparanter kunnen

Zich inschrijven voor een middelbare school zal in de toekomst transparanter kunnen

Jef Van Damme (sp.a) reageert verheugd op de aangekondigde wijziging van het inschrijvingssysteem voor het middelbaar onderwijs in Brussel

Het Brussels lokaal overlegplatform (LOP) voor onderwijs kondigde vandaag aan dat het inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs in Brussel wordt gewijzigd. In plaats van een wedstrijd muisklikken wordt voortaan met een elektronische loting gewerkt. Jef Van Damme, die het huidige unfaire systeem recent nog aankaartte in het Parlement, reageert verheugt. 

Het probleem is gekend. Wie zijn of haar kind wil inschrijven in een middelbare school moet over een snelle computerverbinding, snelle vingers en een pijlsnel reactief vermogen beschikken. "Het nu in Brussel gebruikte criterium van het tijdstip van aanmelden zorgt ervoor dat ongelijkheid in de hand wordt gewerkt," aldus Van Damme. "Enkel wie vlot is met computer en internet kan eerst een keuze maken. Het is bovendien extreem stressvol voor de betrokken ouders en kinderen. Jef Van Damme interpelleerde bevoegd collegelid voor Onderwijs Guy Vanhengel hierover nog op 24 februari in de VGC-raad.

Dat het systeem nu wordt gewijzigd naar een elektronische loting is een stap in de goede richting”, aldus Van Damme. “Dit is veel transparanter en dus eerlijker. Dat neemt niet weg dat er ook structurele maatregelen moeten komen. De Vlaamse overheid moet zorgen voor voldoende investeringen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, zodat iedereen zijn of haar kind kan inschrijven in de meest geschikte school”. 

Contacteer ons
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Jef Van Damme fractieleider sp.a Brussels parlement, sp.a fractie BHG – RVG
Over sp.a fractie Brussels Parlement

sp.a fractie Brussels Parlement
Lombardstraat 57
1005 Brussel